Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

Koncentrát ošípané

Balenie: 5kg, 20kg

Koncentrát pre ošípané. Koncentrát sa mieša v pomere: pre I.fázu do 45kg živej váhy = 25% Pre II.fázu od 45kg živej váhy do 80kg živej váhy = 20%, pre III.fázu nad 80kg živej váhy 15%.
I.fáza: pridať 25% jačmeň, 50% pšenica
II.fáza: pridať 40% jačmeň, 40% pšenica
III.fáza: pridať 60% jačmeň, 25% pšenica

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Koncentrát Nosnice 40%

Balenie: 5kg, 20kg

Koncentrát pre výrobu krmiva pre nosnice v znáške. Miešanie: 40% koncentrát, % kukurica, % pšenica

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Koncentrát Brojler 30%

Balenie: 5kg, 20kg

Koncentrát pre výrobu krmnej zmesi pre brojlery v I. a II. fáze. Obsahuje kokcidiostatikum
Miešanie pre I.fázu: 30% koncentrát, % kukurica, % pšenica
Miešanie pre II.fázu: 25% koncentrát, % kukurica, % pšenica

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Koncentrát Hydina 30%

Balenie: 5kg, 20kg

Koncentrát pre výrobu krmív pre kačice, kurčatá a brojlery III.fáza.
Kačice štart: 30% koncentrát,
Kačice rast: 25% koncentrát
Kura štart: 30% koncentrát
Kura rast: 20% koncentrát
Brojler III.fáza: 20% koncentrát

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Kŕmne zmesi ,,HOBBY plus,,
vyrába spoločnosť
VERSELE - LAGA