Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

Králik FIT

Balenie: 5kg, 20kg

Králik FIT - predstavuje kompletnú kŕmnu zmes pre králiky v intenzívnom výkrme, alebo vo výkrme 5 dní pred porážkou. Krmivo neobsahuje kokcidiostatiká.

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Králik FIT PLUS

Balenie: 5kg, 20kg

Králik FIT PLUS predstavuje kompletnú kŕmnu zmes pre králiky v intenzívnom výkrme, alebo pre chovné králiky v období kľudu. Krmivo obsahuje kokcidiostatikum.

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Králik TOP Plus

Balenie: 20kg

Králik TOP PLUS - predstavuje kompletnú kŕmnu zmes pre chovné králiky v období produkcie, ďalej je vhodné pre farmové králiky vo výkrme a pre chovné samce. Krmivo obsahuje kokcidiostatikum.

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Králik SENZITIVE

Balenie: 20kg

Králik SENZITIVE - predstavuje kompletnú kŕmnu zmes pre výstavné plemená králikov a pre farmové králiky v období odstavu. Krmivo obsahuje špeciálne bilinky, ktoré zabezpečia zdravý vývin králikov v odstave a perfektnú stavbu tela a srsť výstavných králikov. Krmivo neobsahuje kokcidiostatiká.

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Kŕmne zmesi ,,HOBBY plus,,
vyrába spoločnosť
VERSELE - LAGA