Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

Lara Kitten

Balenie: 5kg, 25kg

Obsah sa pripravuje

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Lara Indoor

Balenie: 5kg, 25kg

Obsah sa pripravuje

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Lara Fitness Poultry

Balenie: 5kg, 25kg

Obsah sa pripravuje

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Lara Fitness Meat

Balenie: 5kg, 25kg

Obsah sa pripravuje

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Lara Fitness Fish

Balenie: 5kg, 25kg

Obsah sa pripravuje

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Lara Fitness Senior

Balenie: 5kg, 25kg

Obsah sa pripravuje

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Lara Fitness sensitive

Balenie: 5kg, 25kg

Obsah sa pripravuje

Presné surovinové zloženie nájdete na etikete výrobku. Alebo žiadajte od dodávateľa.

Kŕmne zmesi ,,HOBBY plus,,
vyrába spoločnosť
VERSELE - LAGA