Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

Versele-Laga = Garancia kvality

Kvalita vždy víťazí

Spoločnosť Versele-Laga sa vždy zameriava na kvalitu. Zavedením pokročilých systémov pre riadenie a kontrolu akosti zabezpečuje vysokú úroveň kvality od nákupu surovín na výrobu až po hotový výrobok. Výrobné závody spoločnosti Versele-Laga majú zavedené systémy akosti ISO 22000 a IFS (International food standard – medzinárodný potravinový štandard). V súlade s prísnymi zákonnými požiadavkami EU je zaručená úplná preukázateľnosť pôvodu použitých surovín a podobne ako u konečných výrobkov archivácia ich vzoriek.

Prírodné suroviny tej najvyššej kvality

Medzi vstupnými surovinami existujú, pokiaľ ide o kvalitu, veľké rozdiely. U spoločnosti Versele-Laga musia všetky suroviny spĺňať tie najprísnejšie kvalitatívne štandardy. Ich dodávatelia sú veľmi starostlivo vyberaní a od samého začiatku spolupráce sú zmluvne viazaní k plneniu všetkých akostných parametrov. Dodávky sú laboratóriom kontrolované, aby bolo zaistené plnenie zmluvných kvalitatívnych parametrov. Táto prísna politika akosti výrazne prispieva k zvyšovaniu pridanej hodnoty výsledného produktu.

Vysoká úroveň zloženia krmív a ich výroby

Krmivá Versele-Laga sú výsledkom obsiahleho vedeckého výskumu vedeného veterinármi a odborníkmi na výživu zvierat. Produkty sú vyrábané s najvyššou starostlivosťou v moderných továrňach. Používané kvalitatívne štandardy sú prísnejšie než legislatívne požiadavky.

Moderné spôsoby balenia pre uchovávanie kvality produktov

Spôsob balenia a samotný obal výsledného produktu hrajú dôležitú rolu pri uchovávaní jeho kvality. Každý výrobok je preto v spoločnosti Versele-Laga zabalený do pre neho najvhodnejšieho typu obalového materiálu, čo spolu s používaním tých najmodernejších baliacich strojov a modernými technologickými postupmi, zaručuje jeho lepšiu ochranu. Príkladom moderného spôsobu balenia je technológia FreshPack , keď je krmivo zabalené v ochrannej atmosfére a kyslík je nahradený dusíkom pre lepšiu konzerváciu. Tato technológia je použitá i pre výrobu 5 kg balení rady Hobby plus.

Kŕmne zmesi ,,HOBBY plus,,
vyrába spoločnosť
VERSELE - LAGA